POZNANIE KULTURY I SPOŁECZEŃSTWA

W ujęciu A.L. Kroebera badanie wartości jest niezbędnym warunkiem poznania kultury i spo­łeczeństwa, albowiem „jeśli uchylamy się od rozważania wartości, przestajemy zajmować się czymś, co posiada największe znaczenie zarówno w ramach poszczególnych kultur, jak iw kulturze ludzkiej widzianej jako całość” (1973: 324). Inny wybitny badacz proble­matyki wartości M. Rokeach, także uważa, że pojęcie wartości, bar­dziej aniżeli pozostałe, jest ośrodkowym pojęciem dla wszystkich nauk społecznych. „Jest ono główną zmienną zależną w badaniach kultury, społeczeństwa i osobowości, a zarazem główną zmienną nie­zależną w badaniach społecznych postaw i zachowań. Trudno jest wyobrazić sobie jakikolwiek problem będący przedmiotem zaintere­sowania badaczy społecznych, w którym nie byłyby głęboko uwikłane l’idzkie wartości”.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)