POZORNA NIECIĄGŁOŚĆ

Pomimo dostrzeganej pozornej nieciągłości w biografii inte­lektualnej Znanieckiego, mając do czynienia z tak wybitnym myśli­cielem, musimy roboczo założyć, że w jego twórczości przejawia się pewna konsekwencja a idee ogólniejsze wpływają na bardziej szczegółowe. Tym bardziej, że niemal wszystkie prace filozoficzne Znanieckiego stanowią – jak przedstawia to jego uczeń J. Szczepański – jeden logiczny ciąg rozwojowy, albowiem miał on ambicję stworzenia wielkiego systemu myślowego, wizja którego kierowała jego pracą przez całe życie (J. Szczepański 1971: VIII). Socjolo­gia « ramach tego systemu miała stanowić wprawdzie znaczący, ale tylko fragment, logicznie wynikający z przesłanek filozoficznych a szczególnie filozofii wartości, która stopniowo stawała się fi­lozofią kultury i nie mogła pominąć problemów socjologicznych.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)