PRAKTYKA BADAŃ EMPIRYCZNYCH

Można więc utrzymywać, że pojęcia rozważań teoretycznych o wartościach i prowadzone badania empiryczne w naukach społecznych łatwiej uzgodnić z rozumieniem wartości jako cech przedmiotów, aniżeli ze stanowiskiem subiektywistycznym. Praktyka badań empi­rycznych w naukach społecznych dowodzi (m.in. na przykładzie C. Kluckhohna, M. Rokeacha.i in.) iż wartości utożsamia się z przed­miotami, cechami przedmiotów do których ludzie ustosunkowują się w określony sposób. Często występuje tutaj rozbieżność między de­finicjami teoretycznymi a operacyjnymi. W badaniach empirycznych wartości rozważa się też często, zagadnienie autoteliczności i in- strumentalnośpi wartości – zagadnienie to trudno rozważać na grun­cie teorii subiektywistycznych. W problemie instrumentalności i autoteliczności wartości nie chodzi jednak – jak pisze,G. Kloska o relacje wvłącznie między koncepcjami, lecz przede wszystkim c stosunki między przedmiotami, do których ewentualnie te koncep­cje odnoszą się.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)