PRÓBA TWORZENIA LOGIKI

Próba tworzenia logiki wartości prowa­dziła do zagadnień teorii poznania wartości. Wartości stanowiły kategorię bytu realną, obiektywną i racjonalną związaną z ludzkim działaniem. Są więc istotną częścią świata ludzkiego, punktem wyjścia c.zynu a zatem dostępne ludzkiemu poznaniu. Stanowią pew­ne przedmioty, na które skierowuje się ludzkie działanie. Związek wartości z człowiekiem wyznacza w filozofii Znanieckiego ważne miejsce pojęciu działania i teorii czynności ludzkich. Szcze­pański następująco ukazuje rozwój myśli Znanieckiego: „Od ontologii i logiki wartości do humanistycznej epistemologii, do teorii człowieka i teorii’czynności ludzkich prowadziła Znanieckiego droga filozofowania.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)