PROBLEMATYKA AKSJOLOGICZNA U TEORETYKÓW II MIĘDZYNARODÓWKI

Dla Marksa nie istniała bariera między faktami i wartościa­mi, między bytem i powinnością, nauką i ideologią, działalnością naukową a ideałem społecznym. Tymczasem na przełomie XIX i XX wieku kształtuje się „pozytywistyczny i „ewolucjonistyczpy” mar­ksizm II Międzynarodówki, którego czołowymi teoretykami byli m. in. Karol Kautsky'(1854-1938), Gieorgij W. Plechanow (1856-1918), Heinrich Cunow (1862-1936), Otto Bauer (1881-1938), Rudolf Hllferding (1877-1941). Dążyli oni do nadania materializmowi histo­rycznemu statusu nauki w pozytywistycznym rozumieniu; nauka ta odkrywała prawa procesu dziejowego, z których nieuchronme wyni­kała konieczność przejścia do socjalizmu – dodatkowe uzasadnię – nie aksjologiczne socjalizmu stawało się zbędne. Wprawdzie ta for­macja intelektualna nie była jedyną w ramach marksizmu w tym ok­resie, niemniej dominowała. Konsekwencją tego było przekształce­nie teorii Marksa, zgodnie z ideami socjologii pozytywistycznej, w naukę przyrodniczą bliższą myśli Darwina niż Hegla.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)