PROBLEMATYKA SOCJOLOGICZNA

Problematyka socjologiczna pojawiła się więc we wczesnej twórczo­ści Znanieckiego jako dalszy ciąg problematyki filozoficznej. In­ną jest sprawą, że to czasowe wkroczenie na teren socjologii sta­ło s:ię tak absorbujące, że system jako całość nie został zbudowa­ny, chociaż myśl o tej pracy nie opuszczała Znanieckiego. Ostat­nim świadectwem dramatycznego zmagania się z tym zadaniem jest dzieło „Nauki o kulturze”, dzieło ogromne, poruszające się w nie­zwykle obszernym materiale historycznym, socjologicznym i z wie­lu innych dziedzin, porządkowanym zgodnie z jego koncepcją świa­ta wsrtości. Jednakże, pomimo tego, że system filozoficzny nie został stwo­rzony, to wczesne poszukiwania filozoficzne Znanieckiego pozwo­liły mu wypracować takie przesłanki filozoficzne, które miały później zasadnicze znaczenie dla jego teorii socjologicznej.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)