PROBLEMY DEFINIOWANIA

Dzieje się tak dlatego, że „dopóki nie uprzytomnimy sobie znaczenia terminów, dopóki nie uprzytomnimy sobie treści pojęć odpowiadających termi­nom figurującym w pytaniach i hipotezach naszej problematyki, tak długo nie wiemy naprawdę, co chcemy badać. Terminy te wraz ze swyiri znaczeniami stanowią elementy składowe języka socjologii” (Nowak 1985: 62). Przedmioty, które interesują socjologów, ich własności, zda­rzenia i procesy, jakim podlegają są oznaczane przez pewne nazwy (terminy) i odpowiadające im pojęcia, stanowiące ich znaczenie. Nazwa oznacza te przedmioty, stany rzeczy czy zdarzenia, które posiadają cechy składające się na jej znaczenie. Zakres jakiejś nazwy to zbiór wszystkich jej desygnatów, czyli pzedmiotów przez tę nazwę oznaczanych.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)