PROBLEMY DOTYCZĄCE ŚWIATA

Problemy ortologiczne dotyczące świata są wtórne wobec problemu człowieka, dlatego też pytania ontologiczne mogą znaleźć rozstrzygnięcie na gruncie antropologii. Indywiduum kontaktuje się ze światem poprzez czyn, czyli świadome przekształ­cenia zjawisk – człowiek nadaje rzeczywistości ludzkie piętno. Jedyną rzeczywistością dla człowieka jest rzeczywistość kultury (Wocial 1975: 215). Rzeczywistość kulturową tworzą wartości, któ­re są nam dane bezpośrednio, natomiast kategoria rzeczy musi być wyprowadzana z kategorii wartości. Pojęcie wartości jest katego­rią elementów; i zjawiska do których ta kategoria daje się zastosować, nie są abstrakcjami, lecz czymś bezwzględnie konkret­nym.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)