PRZECIWKO SKRAJNYM STANOWISKOM

Podejście takie wymagało występowania przeciwko skrajnym stanowiskom w filozofii i socjologii, w tym także przeciwko skrajnie obiektywistycznym bądź subiektywistycznym teoriom warto­ści .F. Znaniecki w „Zagadnieniu wartości w filozofii” podkreślał, że podstawą dualizmu przedmiotowo-podmiotowego jest rozdział dziedziny praktycznej i teoretycznej, który ugruntował w filozo­fii nowożytnej I. Kant. Przesłanką krytyki dualizmu staje się dla Znanieckiego „idea pośredniości”. Istnienie wartości nie daje się wyprowadzić z żadnych metafizycznych przesłanek, które nie były­by już stwierdzeniem istnienia wartości w ogóle – wartość nie da­je się wyjaśnić jako wynik absolutnego bytu. Racjonalne ujęcie wartości jest także niemożliwe, jeżeli będziemy do nich stosować kategorię rzeczy, ponieważ stosunki między wartościami są jakoś­ciowo inne, niż relacje między rzeczami.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)