PRZEDMIOT KONKRETNY

Jeżeli tak czynimy, to zachodzi tylko wtedy, gdy mamy wątpliwości czy interpretacje nie różnią się od oryginałów w takim stopniu, że należałoby je uznać za oddziel­ne przedmioty. „Słowem, przedmiot konkretny, rzeczywisty, pierwo­tny czy to będzie przedmiot zmysłowy, czy niezmysłowy, czy natu­ralny, czy też kulturalny, to nie jest jakiś absolutnie samoist­ny wzór, przyczyna czy cel doświadczeń ludzkich, któremu się te doświadczenia przeciwstawiają jako subiektywne jego oddźwięki; to jest całokształt i jednia samych owych doświadczeń i wspólny obiekt wszystkich czynności, przez kogokolwiek i gdziekolwiek nad nim . Przedmiot rozważany jako huma­nistyczny. nie jest ani „substancją”, „bytem”, „rzeczą”, ani też y drugiej strony „stanem psychicznym”, „doznaniem”, „wrażeniem1, „wyobrażeniem”, „ideą”; jest pewną treścią daną świadomym osobni­kom ludzkim w ich doświadczeniu i stanowi materiał ich poznania i działalności.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)