PRZEDMIOT OBIEKTYWNY

Przedmiot społeczny jest traktowany jako przedmiot obiektywny po­jęty ze współczynnikiem społecznym. Wynika stąd – dowodzi S. Dzia­mski – że także wartości, które proponuje się poszukiwać wśród !charakterystyki przedmiotu społecznego, mają nie tylko status przedmiotowy, ale także obiektywny, rozumiany w sensie społecznym. „Przedmioty społeczne są to z reguły funkcjonujące abstra­kcyjnie modele praktyki społecznej” (ibid.: 40). Ich rolę okre­śla wartość, która: 1) przysługuje im obiektywnie; 2) pozostaje tożsama z ich formą określoną zawsze jakościowo; 3) wartości te­go rodzaju przedmiotów posiadają status wyłącznie społeczny, co wyklucza tzw. indywidualizm aksjologiczny; 4) wartości te podob­nie jak przedmiot w sensie społecznym, są rodzajowo określone ty­pem praktyki społecznej, która jest zasadniczym czynnikiem deter­minującym.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)