PRZEDMIOT SOCJOLOGII

Zastanawiając się nad przedmiotem socjologii Thomas i Znanie­cki podkreślają konieczność wzięcia pod uwagę całości życia danego społeczeństwa zamiast dowolnie wybierać i z góry izolować pewną szczególną grupę faktów” (1976 t. I: 52). Mając taką wizję całości społeczeństwa możemy dopiero wówczas ograniczyć się do pewnych teoretycznie ważnych danych. Dane te będą zawsze umiesz­czone w szerszym kontekście, co ułatwia ich interpretację. W cen­trum uwagi refleksyjnej praktyki społecznej znajdowały się zawsze dwa podstawowe praktyczne problemy:”1) problem zależności je­dnostki od społecznej organizacji i kultury; 2) problem zależno­ści społecznej organizacji i kultury od jednostki” (ibid.: 53).

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)