PRZEDMIOT SOCJOLOGII

Przedmiot socjologii ogniskuje się wokół wartości społecznych, obiektywnych elementów spo­łecznych, z góry narzucanych jednostce i wywołujących jej reak­cję (Szacki 1986: 82). Socjologia poszukuje substratu tego, co społeczne, tych norm – wartości społecznych, które odnoszą się do stosunków pomiędzy postępowaniem poszczególnych członków gru­py oraz pomiędzy każdym członkiem a grupą jako całością. Jest to netodologiczny ośrodek zainteresowań socjologii. Dany przedmiot posiadający empiryczną treść, dostępną członkom grupy społe­cznej oraz znaczenie, wskutek którego może być on obiektem dzia­łalności, o tyle tylko jest wartością społeczną, o ile umacnia trzon organizacji społecznej, zwiększa spójność grupy w aspekcie związków pomiędzy jej uczestnikami oraz pomiędzy nimi a grupą ja­ko całością. Natomiast socjologię w niniejszym zakresie interesują takie systemy kultury, jak religia czy ekonomia, ponieważ zwykle wartości ich mają treść, której nie można całkowicie za­węzić do społecznych norm zachowania.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)