PRZEDMIOTOWY SPOSÓB ISTNIENIA

Wartością ma być przedmio­towy sposób istnienia ludzkiej działalności społecznej – pracy. Zdaniem G. lukacsa, dla Marksa centralne miejsce kategorii warto­ści jest pewnym faktem ontologicznym, a nie jakimś „aksjomatem”, stanowiącym punkt wyjścia do czysto teoretycznych, czy logicznyćh dedukcji. Związek pracy ze społecznymi funkcjami wartości ujawnia zarazem podstawowe zasady strukturalne bytu społecznego, które biorą swój początek w naturalnym, przyrodniczym, istnieniu człowieka i jego wymianie materii z przyrodą, jednakże stopniowo w procesie praxiś, społecznej działalności ludzi powstają wytwo­ry ludzkie i kategorie, które tak jak wartość, uwalniają się od materialnej przyrodniczości (Lukacs 1982: 476). Dzieje się tak w wyniku twórczego charakteru ludzkiej działalności.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)