PRZEKONANIE FILOZOFÓW

Z kolei fi­lozofowie są często przekonani, że twórczość socjologiczna Znanieckiego nie objaśnia i nie uzupełnia wcześniejszej twórczości filozoficznej oryginalnego myśliciela okresu modernizmu. „W re­zultacie charakterystyka związków między filozofią i socjologią Znanieckiego często nie wychodzi poza ogólniki, a jego twórczość ulega rozcięciu na dwie odrębne części należące do dwóch różnych okresów i do dwóch różnych dyscyplin (ibid.: 11). Z kolei w nau­ce amerykańskiej, w której Znaniecki ma trwałą pozycję, niezna­ne są w ogóle jego prace filozoficzne pisane po polsku i stąd wypływa m.in. pomniejszanie jego roli w wypracowaniu założeń me­todologicznych do dzieła „Chłop polski w Europie i Ameryce” przez niektórych socjologów amerykańskich.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)