PRZENIKLIWOŚĆ MYŚLI

Wymogi rozwoju socjologii jako nauki obiektywnej, równopraw­nej z innymi nauka.ni oddzieliły ją od filozofii wartościj co jest częściowo dopuszczalne – według F. Znanieckiego – w przypadku so­cjologii teoretycznej. Jednakże „każdy przedstawiciel socjologii stosowanej, a być może także każdej innej nauki stosowanej, pra­gnący przyczynić się, choćby i w niewielkim stopniu, do ukształ­towania przyszłej’ ludzkości, powinien umieć myśleć systematycz – nie jak filozofowie wartości i znać najważniejsze z rozwiniętych przez nich ideałów, by służyły mu za wskazówkę przy dokonywaniu wyboru przyszłych celów” (ibid.: 503).Przenikliwość myśli F. Znanieckiego potwierdził czas – w ostatnich latach daje się zauważyć szczególne nasilenie refleksji ii aksjologicznej.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)