PRZEOBRAŻENIA SOCJALISTYCZNE

Przywracanie człowiekowi podstawowych wartości ludzkich wią­zał Marks z przeobrażeniami socjalistycznymi. Socjalizm, znosząc prywatną własność środków produkcji i realizując przeobrażenia w kierunku ich rzeczywistego uspołecznienia (upaństwowienie nie jest równoznaczne z uspołecznieniem) ogranicza zasięg alienacji. Ma to być taki system organizacji społecznej i społecznego zarządza­nia , który usuwa przeszkody utrudniające ludziom uruchamianie własnych zdolności we wszystkich dziedzinach. „Ta twórcza ekspan­sja ludzka, rozwijająca się w pełni wolności, jest właściwym ce­lem człowieczeństwa. Zaspokajanie fizycznych potrzeb odbywa się w ‚królestwie konieczności” i czas na nie zużyty jest miarą za­leżności człowieka od przymusów naturalnych, od których uwolnić sią: całkowicie, rzecz jasna niepodobna. Można jednak zminimalizo­wać ich presję i można, co ważniejsze, znieść całkowicie formy przymusu związane ze swoiście społecznym życiem…

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)