PRZESŁANKI TEORII WARTOŚCI

Przesłanki teorii wartości wynikają z istoty marksizmu, z je­go tez o roli praktyki w poznaniu, o roli i miejscu czynnika świadomościowego, subiektywnego w procesie historycznym, o klaso­wym ujęciu zjawisk rzeczywistości. We wszystkich tych koncepcjach pojawia się problematyka wartościowania. Przykładowo jeśli bada­my problematykę świadomości społecznej, to jedną z jej form są ideologie wielkich grup społecznych, w ramach których jednym z podstawowych elementów są ogólne przekonania wartościujące, któ­re okrsślają wartości przyjmowane w ramach danej ideologii za punkt nyjścia oceny zjawisk społecznych.(Wiatr 1973: 33). W naterializmie dialektycznym teoria wartości związana jest z teorią poznania – dotyczy roli przesłanek wartościujących w wy­borze problematyki badań; zagadnienia obiektywności badart, zwła – szcza w socjologii, roli jaką odgrywają tutaj wartości ideologii klasowych; problemu stosunku między teorią a praktykę. W katego­riach praktyki, prawdy wyraża się relacją między podmiotem a przedmiotem (zjawiskiem), toteż w ich treści zawarte są nie tyl­ko właściwości przedmiotu, lecz i podmiotu, w tym także uznawane przezeń wartości.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)