PRZESTAWIONA ARGUMENTACJA

Przedstawiona przez S. Dziamskiego argumentacja może wzboga­cić wywody G. Kioski, który pozostawał – jak sądzę – pod silnym wpływem behawiorystycznej aksjologii Ch. Morrisa; być może stąd bierze się ostrożność w przypisywaniu podmiotowi roli twórcy war­tości. Uwzględnienie marksowskiej kategorii praktyki społecznej i pojmowania przedmiotu w sensie społecznym pozwala chyba lepiej rozwiązać problem istnienia wartości, jako cechy przedmiotu, na który skierowane ‚jest zachowanie preferencyjne. Albowiem tylko przedmioty społeczne (zhumanizowane) są potencjalną wartością, np. piękno krajobrazu jako wartości ceni człowiek dopiero wówczas, gdy nie stanowi tylko istoty przyrodniczej, dla której wa­lory tego typu mają tylko charakter utylitarny, ale gdy stanowi już istotę społeczną, twórczą, świadomą, rozwiającą ludzkie ce – chy gatunkowe w procesie praxis.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)