PRZEŻYCIA PSYCHICZNE

Światu nie można zatem przypisać ani czystej subiektywności wła­ściwej przeżyciom psychicznym, ani też czystej obiektywności wła­ściwej rzeczom. Świat ten jest nieustannym procesem rozwoju, któ­ry odbywa się pomiędzy dwoma biegunami: „pomiędzy nicością, z której działalność ludzka wydobywa przyrodę i kulturę, a uprze­dmiotowieniem totalnym” (Szacki 1986: 46). W konsekwencji Znanie­cki odrzuca wszelkie formy idealizmu obiektywnego, naturalizmu i subiektywizmu.Przeciwstawiając się subiektywizmowi Znaniecki ukazuje kom plikacje, do jakich on prowadzi. We „Wstępie do socjologii” stwier­dza, że gdy patrzymy na drzewo rosnące przed naszymi oknami, gdy przypominamy sobie miasto widziane przed laty,, to dane nam jest drzewo a nie „przedstawienie”, które odnosimy do drzewa, miasto a nie wyobrażenie,przedstawiające się miastu jako rzeczywistości..

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)