PRZYCZYNOWE WYJAŚNIENIE

W „No­cie metodologicznej” znajdujemy stwierdzenie, że problemy przyczynowego wyjaśnienia stanowią główne zadanie, jakie stoi do roz­wiązania przed współczesną nauką (Thomas, Znaniecki 1976: 64). Albowiem zbieranie i systematyzowanie danych to tylko pierwszy krok w procesie badawczym. Jeśli nauka chce służyć praktyce, to musi starać się zrozumieć i opanować proces stawania się. „Teoria społeczna nie może uchylić się od wypełnienia tego zadania, a istnieje tylko jeden na to sposób. Społeczne stawanie się, tak jak naturalne, należy zanalizować na licznych faktach, z których każdy oznacza następstwo przyczyny i skutku. Zadanie teorii spo­łecznej polega na analizie całości społecznego stawania się, na rozłożeniu go na przyczynowe procesy oraz na systematyzacji poz­walającej zrozumieć źwiązki pomiędzy tymi procesami.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)