RACJONALISTYCZNE STANOWISKO

Można zastanawiać się na czym owa relacja ma polegać – jakie elementy współdeterminują ją od strony postrzeganego przedmiotu a jakie od strony postrze­gającego podmiotu. Czy w przedmiocie występują bbiektywne cechy wartościbtwórcze , też powstają one dopiero w wyniku władz po­znawczych człowieka? Przy stanowisku relacjonistycznym powstają znaczne trudności w rozwiązaniu tych problemów. Pojawia się też niebezpieczeństwo subiektywizmu, gdyż w języku relacjonisty nie można formułować sądów wartościujących typu: Przedmiot „P”   ma wartość „W” z nazwą przedmiotu indywidualnego w podmiocie, ponie­waż „podmiotami takich sądów są nazwy indywiduów, zaś rełacjoni- sta dysponuje tu jedynie nazwami oznaczającymi uporządkowane pa­ry typu przedmiot – podmiot, co odpowiada jego relacyjnej koncep­cji wartości”.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)