RACJONALIZM

Próbą wyjścia poza tradycyjne spory obiektywizmu i subiekty­wizmu w kwestii istnienia wartości jest stanowisko relacjonistyczne, które zakłada, że sensowne mówienie o wartościach musi uwzględniać zarówno stronę przedmiotową^ jak i podmiotową. W. Tatarkiewicz w „Dziejach sześciu pojęć” stwierdza, że za­gadnienie subiektywności czy obiektywności wartości estetycznej piękna znalazło też rozwiązanie pośrednie, relacionistyczne (1976: 255). Przy tym ujęciu piękno nie jest ani własnością przedmiotu, ani reakcją podmiotu, lecz stosunkiem przedmiotu i podmiotu. Sta­nowiska takie zapoczątkował Bazyli z Cezarei w IV wieku ze śmia­łą myślą, że piękno nie jest jakością, lecz – stosunkiem, tj. sto­sunkiem przedmiotu, który się podoba, do podmiotu, któremu się podoba.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)