REALNE MOMENTY

Społeczeństwo nie może więc być ujęte jako zbiór „faktów” i pojedynczych zdarzeń, ale jako dynamiczna jedność zapośredniczających się wzajem momentów realnych struktur społecznych, treści świadomości,działań spo­łecznych. W ten sposób społeczeństwo jest ujęte jako proces, a nie stan; zrozumienie zachodzących procesów ukazuje potencjalny kierunek jego zmiany. „W tak pojętej całości nie można z sensom rozróżnić powinności i bytu, możliwości i konieczności, wolności i determinizmu, skoro cały ten proces dynamiki całości jest dany jako składowa samowiedzy działających historiotwórczo podmiotów” i (Panasiuk 1983: 102-103). Predysponowanym do uświadomienia sobie tej całośpi jest nowoczesny proletariat, będący klasą uniwersal­ną w sensie dążeń do wyzwolenia człowieczeństwa, mający przywilej poznania społeczeństwa jako całości, uchwycenia jego istoty z tej racji, że nie jest zainteresowany w fałszowaniu rzeczywistości, a przeciwnie w bezwzględnym jej poznaniu w celu zrozumienia własne­go położenia i swojej misji dziejowej.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)