REALNOŚĆ SPOŁECZNA

Także wartościom jako obiektom społecznym przysługu­je realność społeczna. Wydaje się, że.wysiłek badawczy G. Kioski szedł w podobnym kierunku, chociaż trudno byłoby ustalić, jaki wpływ wywarła nań teoria marksistowska. Jego osiągnięcia badawcze w teorii wartości płyną z analizy zasadniczych zagadnień fi­lozoficznych, co prowadzi do przekonania, że stanowisko traktują­ce wartości jako cechy relatywne przedmiotów wydaje się mieć moc­niejsze podstawy filozoficzne i jest potwierdzane przez praktykę nadawczą (1982). S. Dziamski stwierdza, że dla Marksa ontyczny status wartości jest statusem społecznym związanym ze sposobem istnienia i funkcjonowania praktyki społecznej. Wartości poszuki­wać można w takich własnościach przedmiotów społecznych, które : znajdują się wśród pozycji stanowiących ich charakterystykę. Cha­rakterystykę tworzą cechy idealne oraz relacje tego samego typu.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)