REINTERPRETACJA

Jak wspomniano wyżej, stanowisko R. Ingardena można interpre­tować w kierunku koncepcji relacjonalnej, chociaż wybitny filozof przeciwstawiał się temu zdecydowanie. Argumenty za taką     reinterpretacją wydobył  Dziemidok, wskazując iż ustalenia R. In­gardena dotyczące wystarczającego ugruntowania wartości w przed – miocie estetycznym i dziele sztuki podważyły niewątpliwie subie­ktywizm estetyczny. Można mieć jednak wątpliwości, czy uzasadnia­ją one dostatecznie obiektywizm. Wartości nie są subiektywne, gdyż są wartościami przedmiotu, w którego jakościach są ugrunto­wane. Nie są jednak również całkowicie obiektywne, ponieważ zaw­sze są wartościami dla kogoś, kto uznaje lub odczuwa określone własności przedmiotu jako wartościowe; są one w swej genezie, przynajmniej pośrednio, zależne od podmiotu. Nie kwestionowany przez Ingardena udział podmiotu w konstytuowaniu przedmiotu este­tycznego jest zdaniem  Dziemidoka – argumentem na korzyść relacjonizmu .

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)