REZULTATY LUDZKIEJ DZIAŁALNOŚCI

Alienacji podlegają więc rezultaty ludzkiej działalności takie jak towary na rynku, nauka, ideologie, instytucje społeczne (głównie państwo ze swymi organami przemocy i zarządzającą nim biurokracją), jeśli wytwory ludzkiej działalności stają się obce człowieko­wi to można domniemywać, że w samej działalności dokonuje się samowyobcowanie człowieka. W związku z tym, że dla Marksa praca, jako świadoma, celowa, twórcza działalność człowieka, stanowi pod­stawową cechę gatunku ludzkiego, proces ten rozpoczyna się w sfe­rze pracy wytwórczej. W ten sposób Marks próbuje zrozumieć para­doks dotychczasowych dziejów ludzkości, polegający na tym, że dzięki pracy rozwija się ludzkość jako gatunek, powstają „cuda” : cywilizacji i kultury, ale zarazem ci, którzy tkwią u podstaw te­go procesu, nie czują związku z tą cechą gatunkową; obserwując j robotników angielskich Marks zuważył, że robotnik ucieka od pra­cy jak od zarazy, czuje się wolny poza pracą, jest to alienacja subiektywna, samoalienacja.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)