REZYGNACJA Z TWIERDZENIA

Przy rezygnacji z ostatniego twierdzenia można nadać teorii Kluckhoh­na jednoznacznie subiektywistyczny charakter, chroniąc ją zarazem przed wewnętrzną niespójnością. Bliższe przyjrzenie się ana­lizom wartości prowadzonym przez Kluckhohna wskazuje, że przykła­dy tych wartości nie dają się utożsamić z cechami subiektywnymi. Gdy np, Kluckhohn wymienia jako wartości osiągnięcia zawodowe cie ludzkie, to przedmioty te nie mieszczą się w obszarze stoso­walności jego teorii. Badania zmierzają do ustalenia co jest przedmiotem koncepcji, co jest preferowane i jak jest oceniane. Catton, nawiązując do C. Kluckhohna i stosując magnety­czny model do analizy ogólnej teorii wartościowania raczej gmatwa problematykę wartości, aniżeli czyni ją jaśniejszą.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)