Rodzina matriarchalna

Rodzina matriarchalna jest to rodzina, w której matka była na uprzywilejowanej pozycji. Jednakże ten model rodziny nie jest szczególnie znany i spotykany. Kobieta pełniła najważniejszą rolę w domostwie, ponieważ dawała mężczyźnie dzieci. Sama własnymi siłami je rodziła, co świadczyło o jej sile. To kobieta wychowuje dziecko, to kobieta ma z dzieckiem najsilniejszą więź. Jednakże z tego powodu kobieta się nie wywyższała nigdy i nigdy nie dawała odczuć, ze jest najważniejszą osobą w rodzinie. Nie było tak jak w przypadku rodziny patriarchalnej, że wszelkie decyzje były podejmowane przez pana domu, a jeśli ktoś się nie zgadzał z nimi to zostawał przestawiany siłą, by zmienił zdanie. Rodzina matriarchalna jest bardzo dobra i widać miłość jaką członkowie rodziny się wzajemnie obdarzają. Nie ma tam przemocy, ani podziału na lepszych i gorszych członków. Ten model rodziny jest także bardzo dobrym modelem, ponieważ nikt na nikogo się nie patrzy spod byka. Nikt nikogo się nie boi ani też nikt nikogo nie bije.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂