Rodzina wielopokoleniowa

Rodzina wielopokoleniowa jest to rodzina, która składa się z kilku pokoleń. Rodzina ta zamieszkuje przeważnie w jednym domostwie, albo w jego bliskim sąsiedztwie. Dzięki temu na co dzień się stykają ze sobą. W krajach słabo rozwiniętych ten typ rodzin jest bardzo często spotykany w krajach słabo rozwiniętych. Jednakże jest to bardzo fajny typ rodziny. Wszyscy są w pobliżu i jeśli jeden nie będzie miał możliwości pomocy drugiemu to można zacząć liczyć na kolejnego. I tak w kółko Macieju, a jeśli ma się dużą rodzinę to się w końcu tę pomoc uzyska. Dlatego też ten typ rodzin jest dość dobry, no może o ile roślina ta nie wtrąca się w osobiste sprawy członka rodziny. Jeśli zostawia się każdemu wolną rękę to wówczas jest o wiele lepiej i nikt się nie stresuje obecnością drugiego człowieka, który miałby mu przeszkadzać. Każdy jednak musi w rodzinie spełniać określone funkcje i w pewien sposób spajać więzy rodzinne, by nie doszło do rozpadu rodziny. Bo jest to bardzo niedobre i nie można na to pozwolić.