ROLA POJĘCIA WARTOŚCI

Rolę pojęcia wartości w em­pirycznych teoriach działań społecznych szeroko przedstawił S. No­wak, stwierdzając że „analizy systemu wartości … stają się ana­lizą ważnych zjawisk psychologicznych na użytek zarówno teorii, które by chciały wyjaśnić i przewidywać społeczne zachowania lu­dzi i zbiorowości ludzkich, jak też i praktyki społecznej, która chciałaby opierać się na takich wyjaśnieniach i przewidywaniach”. Mamy tutaj do czynienia z silnym wyeksponowaniem za­równo teoretycznych, jak i praktycznych możliwości stwarzanych dzięki badaniom wartości .Byłoby oczywiście dużym uproszczeniem zakładanie, że zwolen­nicy orientacji – poglądy kilku jej wybitnych przedstawicieli za­sygnalizowano wyżej – upatrujący w refleksji aksjologicznej szan­sę integracji dyscyplin humanistycznych nie dostrzegają trudnoś­ci związanych z nieostrością kluczowego pojęcia.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)