RÓŻNICA W OCENIE

Ocena nie różni się tutaj od poznania, nie wpływa na rzeczy, odzwierciedla tyłku ich własności. Naturalizm nie jest jednak w stanie – wbrew swojej rzekomej prostocie – wyjaśnić pochodzenia wartości, zwłaszcza ab­strakcyjnych wartości społecznych. Niemożliwa jest tutaj odpo wiedź na pytanie,, w jaki sposób człowiek tworzy wartości. Katego­ria wartości, jako kategoria społeczna ma u swoich źródeł elemen­tarną podstawę bytu społecznego w postaci twórczej działalności ludzkiej o charakterze społecznym, tj. praxis.. Związek pracy ze społecznymi funkcjami wartości ujawnia zarazem podstawowe zasa­dy strukturalne bytu społecznego, biorące swój początek w natu ralnym bycie człowieka i równocześnie w jego wymianie materii i przyrodą.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)