RÓŻNORODNE TYPY DOŚWIADCZEŃ

„Rozważania powyższe dotyczyły „czystego doświadczenia , któ­re stanowi tylko ogólne podłoże, na którym rozwijają się różnorodne typy doświadczeń i związki zjawisk, tworzące świat naszej wiedzy, twórczości, wiary. Na podstawie czystego doświadczenia powstają mniej lub bardziej wyłączne zależności, kształtujące się w mniej lub więcej ścisłe serie, z których każda jest wydzieleniem pewnych elementów z ogółu doświadczenia i połączonych z pun­ktu widzenia pewnej wartości. Tworzenie takich całości jest moż­liwe przy pomocy refleksji. Przejście od doświadczenia do refle­ksji jest także ciągłe – doświadczenie zawiera jakieś elementar­ne formy myśli a we wszelkiej myśli występują składniki doświadczenia.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)