RÓŻNORODNOŚĆ I BRAK PRECYZJI

Wielką różnorodność i brak precyzji socjologicznych badań war­tości ilustruje K. Baier, który przytacza najczęściej używane de­finicje wartości na gruncie socjologii (1969: 36). Stwierdza też słusznie, że socjologia – przynajmniej na razie – nie jest do­brym źródłem inspiracji dla znalezienia precyzyjnej terminologi-i w badaniach nad wartościami. Lepszym wzorem ma być tutaj ogólna teoria wartości wypracowana przez ekonomię, co oczywiście jest twierdzeniem bardzo dyskusyjnym.Istnieją jeszcze inne symptomy powszechnego braku zgody w badaniach wartości. Przykładowo każdy z wybitnych teoretyków bu­duje aksjologię na nowo i od podstaw, odmiennie definiuje podsta­wowe pojęcia, inaczej tworzy teorię i proponuje (jeśli w ogóle to czyni) inne sposoby badań empirycznych; artykuły w encyklopediach nauk społecznych przedstawiają wiele różnych pojęć i teorii war­tości; rzetelne opracowania zdające sprawę ze stanu badafi warto­ści prezentują rozbieżne koncepcje, z których nie wyłania się ża­dna synteza; w pracach zbiorowych prezentowane są poglądy tak roz­bieżne, że prócz tytułu zdaje się je niewiele łączyć.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)