ROZUMIENIE POJĘCIA

Wydaje się, że posługując się powyższym określeniem wartości, moglibyśmy zinterpretować w duchu umiarkowanego obiektywizmu (bądź relacjonizmu) najbardziej abstrakcyjne wartości. Należało­by jednak rozumieć pojęcie przedmiotu w sensie obiektywno-społecznym, w powiązaniu z ludzką praxis*. Wówczas jest oczywiste, że warunkiem zaistnienia wartości jest powstanie świadomego podmiotu ludzkiego (społeczno-historycznego) z jego zdolnościami kreacyj­nymi. W ten sposób wyłącza się z naszych rozważań obiektywizm idealistyczny i naturalizm.Pojęcie przedmiotu rozumiem tak, jak wyłożył to  Lipiec, tj. w znaczeniu ontologicznym a nie epistemologicznym (tzn. jako obiekt intencjonalnie skierowanego pojęcie, sądu, aktu poznaw – czego); przedmiot w znaczeniu ontologicznym stanowi taki wyci­nek rzeczywistości, w którym zachodziła) wewnętrzna zależność między elementami (i relacjami), które tworzą jego zawartość.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)