RZECZ NATURALNA

Natomiast kiedy rzecz naturalna nabiera znaczenia przez wejście w sferę ludzkiego działania, wówczas staje się ona społeczną wartość grupy społecznej była definiowana następująco: „Przez postawę ro­zumiemy proces indywidualnej świadomości, która urabia rzeczywistą lub możliwą działalność jednostki w świecie społecznym. … Postawa jest zatem indywidualnym odpowiednikiem wartości społecz­nej; działalność, w jakiejkolwiek formie, stanowi łączącą je więź” (ibid.: 54-55). 0 ile odniesienie do działania ludzkiego odróżnia wartość od rzeczy naturalnej, o tyle odniesienie do war­tości, a przez to do świata społecznego, odróżnia postawę od do­wolnego elementu życia psychicznego.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)