RZECZYWISTA JEDNOŚĆ

W proletariacie urzeczywi­stnia się jedność teorii i praktyki,gdyż prawdziwe poznanie spo­łeczeństwa jest dlań warunkiem samodzielności w walce; samopoznanie jest zarazem prawidłowym poznaniem całego społeczeństwa;”… w następstwie tego klasa ta w tego rodzaju poznaniu jest za­równo podmiotem, jak przedmiotem poznania; w ten sposób teoria bezpośrednio i adekwatnie interweniuje w proces przekształcania społeczeństwa: wtedy możliwa się staje przesłanka rewolucyjnej funkcji teorii, jedność teorii i praktyki” (Lukacs 1923, w: Kude­rowicz 1983: 114). Jednym słowem, tylko podmiot rewolucyjny, tj. klasa robotnicza, może w tym samym akcie zarówno zrozumieć jak praktycznie stosować metodę dialektyczną.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)