SKRAJNE STANOWISKO

Gdy większa ilość osób.patrzy na to samo drzewo, przypomina so­bie to samo miasto, czy też współdziała w planowaniu i urzeczywi­stnieniu tego samego mebla czy budynku, to wszystkie te osoby maję do czynienia z jednym i tym samym przedmiotem; „dziwactwem jest twierdzenie, że znajduje się tam tyle różnych i oddzielnych kopii subiektywnych, wrażeń lub wyobrażeń przedmiotu, ile osób, i rzeczywisty przedmiot w dodatku do tych wszystkich wrażeń i wyobrażeń” (Znaniecki 1922: 58-59). Podobnie jest gdy rozpatrujemy wyraz mowy, melodię muzyczną, mit, prawo, poemat lub twierdzenie naukowe – przedmiot jest jeden i wspólny. Gdy wykluczymy skrajne stanowisko subiektywistyczne, to nie przyjdzie nam na myśl prze­ciwstawiać wspomnianym wytworom niezliczonych faktów ich indywi­dualnego odbioru czy odtworzenia jako subiektywnych, psychicznych kopii tych przedmiotów.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)