SKRAJNY MECHANIZM

Mechanistyczny, skrajny determinizm nie ma zastosowania do historii ludzkiej, ponieważ w histo­rii działają podmioty ludzkie i aa ich świadomej, zbiorowej akty­wności zależy ostatecznie, jako. wypadkowa tych działań, kierunek procesu dziejowego. W przeciwieństw!* do dotychczasowych działań historycznych ludzi nie mających poczucia wpływu na bieg zdarzeń^ nieświadomych osiąganych rezultatów, rewolucja proletariacka „mo­że dokonać się jedynie w wyniku aktu dziejowego, którego sprawcą jest świadoma swej misji historycznej klasa robotnicza. Klasa ta zdobywa samowiedzę rewolucyjnego.akuszera historii w procesie rewolucyjnym, w praktyce – jest to bowiem warunek skuteczności jej działania; jednocześnie działanie to musi się opierać na świadomości środków i celu działania – jest to także warunek je­go skuteczności” (Panasiuk 1983, t.l: 101).

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)