SPECYFIKA CELU

Przyczyną tego jest specyfika celu poznawczego każdej pra­cy w dziedzinie nauk społecznych, która chce wykroczyć poza roz­ważanie czysto formalne norm – prawnych lub konwencjonalnych – społecznego współistnienia” (1985a: 64). W badaniach histoiycz nych, wartości do których historyk odnosi przedmioty swego bada­nia, będą określać sposób „ujmowania” całej epoki, rozstrzygając nie tylko o tym, co w zjawiskach jest wartościowe, lecz także co jest istotne albo nieistotne, „ważne” i „nieważne” (ibid.: 74).Wartościująca zasada wyboru przedmiotu badań nie pociąga za sobą, zdaniem Webera, w sposób konieczny podważenia obiektywizmu w badaniach tego przedmiotu.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)