SPOŁECZNY ZWIĄZEK

Związek ten trwa, jako stosunek obiektywny, po­za naszą aktualnością. W tych powiązaniach dany element rzeczy­wistości uzyskuje znaczenie, staje się wartością realną, gdy sta­nowi punkt wyjścia dla nowych działań. Względna ważność właściwo­ści przedmiotu, podobnie jak względna realność, daje się empiry­cznie określić tylko w odniesieniu do|historycznego ludzkieco do­świadczenia i działalności. „W praktyde obiektywność przedmiotu materialnego, jako elementu takiego lub innego systemu, i kwali­fikacja przedmiotu jako wartości są nierozdzielnie ze sobą powią­zane” (Znaniecki 1922: 69). To dopiero nauka, tworząc przestanki praktyki rozdziela te cechy, skupiając uwagę na stosunkach przed­miotów materialnych pomiędzy sobą usuwa znaczenie, które te przedmioty właśnie dzięki swym stosunkom posiadają w całokształ­cie naszego indywidualnego Czy społecznego doświadczenia i dzia­łalności.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)