SPÓR O WARTOŚCI

Spór o wartości między ortodoksyjnymi marksistami a marksis­tami, będącymi pod wpływem neokantyzmu był – jak wskazuje Koła kowśki – beznadziejny w ideologicznym kontekście, w którym się toczył; za ortodoksami były argumenty tradycyjnego, pozytywisty­cznego odróżnienia między faktami i wartościami, lecz nie wycią­gali z niego ostatecznych konsekwencji z obawy przed społscznymi skutkami doktryny, zakładającej konieczność ponadklasowyci warto­ści. Z kolei neokantyści zauważali, że Marks nie przyjął odróż – nienia faktów i wartości, ale uważali to za relikt hegliznu i po­padli w moralizatorstwo, lekceważąc strukturalne determinanty sfery idei i wartości (Kołakowski 1976, t.2: 266) .Ten w przyszłości spróbuje wyjaśnić G. Lukacs, stwier­dzając, że według Marksa klasa robotnicza rozumie zjawiska spo­łeczne tylko w samym akcie rewolucyjnego przekształcenia świata.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)