SPORY IDEOLOGICZNE

Spory ideologiczne we współczesnym świecie coraz częściej toczą się wokół wartości podstawowych, konieczne więc są pogłębione argumenty. Wspomniane zadanie jest tym bardziej pilne, że możliwości przezwyciężenia regresu w rozwoju większości krajów socjalistycznych, jaki trwa od końca lat siedemdziesiątych, moż­na uDatrywać w przywracaniu jednostkom ich autentycżnych wartoś­ci ludzkich, w znoszeniu alienacji państwa i jego instytucji spo­łecznych w stosunku do człowieka, jego wartości i potrzeb; socja­lizm należy budować dla konkretnego człowieka a nie dla człowie­ka w ogóle, ludzkości, gdyż za tymi abstrakcjami kryją się inte­resy wyalienowanych instytucji i grup.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)