SPOSÓB ISTNIENIA WARTOŚCI

Wprawdzie sposób istnienia war­tości jest zdeterminowany przez sposób istnienia nosiciela war­tości (przedmiotu, któremu przysługuje dana wartość) jednakże nie oznacza to, że sposoby, istnienia wartości i jej nosiciela muszą nyć identyczne; R. Ingarden nie przesądzał tej kwestii, co pozwa­la określić jego stanowisko jako umiarkowany obiektywizm. Należa­łoby jednak stwierdzić, że istnieją takie interpretacje koncepcji R. Ingardena, któ*re“wy1<aTują, iż prowadzi ona w swoich konsekwen­cjach do relacjonizmu aksjologicznego (Oziemidok, 1975, Lipiec 1982). W ostatnim okresie próbę uzasadnienia umiarkowanie obiektyw­nej koncepcji wartości podjęli T. Pawłowski (1977) i G. Kloska (1982). T. Pawłowski broniąc obiektywnej podstawy oceniania, stwierdza, że podstawą oceny jakiegoś przedmiotu jest występowa­nie w nim pewnych empirycznie stwierdzalnych własności oraz sto­sunków między nimi.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)