SPRECYZOWANA KONCEPCJA

Dla Kluckhohna „Wartość jest sprecyzowaną lub dającą się wy­wnioskować koncepcją tego, co godne pożądania, charakterystyczną dla jednostki lub grupy i wywierającą wpływ na wybór spośród do-j stępnych sposobów, środków i celów działania” (1967: 389). Warto­ści stanowią składniki świadomości, zawsze uświadamiane, lecz niekiedy nie wypowiadane. Subiektywizm definicji. Kluckhohna jest nieco łagodzony przez wprowadzenie sankcji społecznej w zwrocie,”godne pożądania”; wartością jest tylko to, co cieszy się aproba-i tą społeczną. Argumenty przeciwko stanowisku subiektywistycznemu w ujmowa­niu wartości zostały przedstawione wyżej (dalsze zostaną omówio­ne przy kwestiach gnozeologicznych). Nożna jednak postawić pyta­nie, dlaczego w dotychczasowych rozważaniach teoretycznych tak często pojawiają się subiektywistyczne koncepcje wartości (doty­czy to zwłaszcza nauk społecznych).

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)