STANOWISKO MARKSISTOWSKIE

W filozofii marksistowskiej toczy się spór teoretyczny o sta­tus aksjologii jako nauki o wartościach. Rozbieżności, jakie wy­stępują w tym względzie, można sprowadzić do dwóch odmiennych po­glądów: marksistowska aksjologia nie jest i nie może być odrębną od materializmu historycznego dziedziną badań naukowych; refleksja teoretyczna związana z pojęciem wartości, norm oraz ocenami ma względnie autonomiczny charakter. Problem podstawowy dotyczy statusu twierdzeń aksjologicznych oraz poznawczych. Krytyka aksjologii jako samodzielnej refleksji poznawczej zmierzała do wykazania historycznego charakteru for­mułowanych w tym przypadku tez w przeciwieństwie do ponadhistory- cznego charakteru tez poznawczych. Twierdzeniem ‚orzekającym warto­ści przypisywano nieuchronny charakter historyczny.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)