STRUKTURALIZM GENETYCZNY

Lucien Goldmann (1913-1970) był propagatorem myśli Lukacsa we Francji. Głównym przedmiotem jego zainteresowań była metodologia nauk humanistycznych. Praca badawcza w zakresie humanistyki opie­ra się na uświadomionym lub ukrytym przyjmowaniu przez badacza określonych sądów wartościujących. „W naukach humanistycznych nie wystarcza więc, jak sądził Durkheim, stosować metodę kartezjań – ska, podać w wątpliwość osiągnięte prawdy i być w pełni skłonnym do akceptowania faktów, badacz bowiem podchodzi najczęściej do f3któw z gotowymi kategoriami i tkwiącymi w nim przeświadczenia­mi utajonymi i nie uświadomionymi, które z góry zamykają mu dro­gę do obiektywnego rozumienia” (Goldmann 1961: 4S-«»ć). Sądy war­tościujące nie wynikają z twierdzeń o faktach, ponieważ badanie faktów ludzkich nie może jeszcze samo przez się uzasadnić logicz­nie żadnego sądu wartościującego.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)