STRUKTURY ZNACZĄCE

Badacz ma wydobyć „struktury znaczące” ludzkich zachowań, wewnątrz których poszczególne fakty, idee czy wartości mogą dopiero ujawnić swój sens. Struktury te można zrozumieć tyl­ko w perspektywie-pewnego, przyjętego przez badacza zespołu war­tości. Mamy więc tutaj połączony punkt widzenia historyczny, ge­netyczny ze strukturalnym (tzw. „strukturalizm genetyczny”). Wy­jaśnienie genetyczne to wyjaśnienie przez sytuacje społeczne; podmiotem działalności nie są osobniki ludzkie, ale grupy społe­czne , szczególnie zaś klasy społeczne (Kołakowski 1976, t.3: 328- 329).Goidmann rozwija, pod wpływem Lukacsa, pojęcie potencjalnej świadomości klasy, czyli takiej hipotetycznej wizji świata danej klasy czy grupy społecznej, jaka odpowiadałaby idealnie jej obie­ktywnej sytuacji klasowej (czy grupowej). W koncepcji tej atrak­cyjne poznawczo (w sensie źródła dyrektyw metodologicznych) jest to, że nie ujmuje ona świadomości społecznej jako sumy świadomo­ści indywidualnych.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)