SUBIEKTYWISTYCZNE TEORIE WARTOŚCI

Powstanie, rozwój i ekspansja neopozytywistycznej filozofii nauki przyczyniły się do ugruntowania subiektywizmu aksjologicz­nego, przynajmniej w klasycznej wykładni tego kierunku filozoficz­nego. Wartości były tutaj ujmowane jako coś subiektywnego, nie były włączane do tzw. twardych faktów („the hard facts”), które uważano za właściwy przedmiot badań naukowych, ft tak pozytywi­stycznej tradycji wartością nie jest własność przysługująca przed­miotowi, jest nią subiektywna cecha lub zespół cech określonego rodzaju doznań ludzkich^dla których przedmiot orzekany jako po­siadający wartość występuje jedynie w postaci psychologicznie po­jętego bodźca (Dziamski 1981: 33-34).

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)