SUBIEKTYWIZM

Przeglądu różnych odmian subiektywizmu w sposób wyczerpujący dokonali m. in. M. Ossowska (1966) i T. Pawłowski (1977, 1984). Wartości w różnym natężeniu uchodzą za cechy podmiotowe a podsta­wowym argumentem na rzecz tego stanowiska jest zjawisko zmiennoś­ci oceniania w odniesieniu do tych samych przedmiotów. Oceny to zdania psychologiczne orzekające o doznaniach lub dyspozycjach jednostki czy grupy ludzkiej. Przykładem subiektywistycznego uję­cia wartości mogą być definicje K. Grzegorczyka i C. Kluckhohna. K. Grzegorczyk definiuje wartość następująco:wartość jest to wyobrażone przez jednostkę przeżycie psychiczne, wiązane przez nią z zajściem w rzeczywistości stanu nagrody … . Wartość nie istnieje więc w rzeczywistości zewnętrznej, lecz mieści się w sferze psychicznej” (1971: 29). Jest to niejako subiektywizm do kwadratu, skoro wartość to nie zwykłe przeżycie psychiczne, lecz tylko wyobrażone. Można zresztą zastanawiać się, czy jednostka ] przeżywając coś, równocześnie wyobraża sobie to przeżycie.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)